במה מיוחד מבחן וודקוק ג'ונסון?

במה שונה ערכת מבחנים של וודקוק ג'ונסון

וודקוק ג'ונסון 3 בודק מנת משכל והוא מביא מספר מאפיינים מיוחדים שייחודיים לו. כיוון שישנם עוד מבחנים אשר מתמקדים במנת משכל אנחנו יכולים לשאול במה מיוחד מבחן וודקוק 3. 

המטרה של המבחן היא לבדוק יכולות ומנת משכל בילדים מגיל 4 ועד לגיל 18. הוא הותאם לקהל הישראלי ותהליך התרגום שלו כלל את המאפיינים הייחודיים לנו.

במה מיוחד מבחן וודקוק ג'ונסון 3?

אחד הדברים אשר מאפיינים את מבחני וודקוק ג'ונסון הוא היכולת לבחון מספר יכולות. לא תמיד יש צורך לבחון את כולן והבוחן יכול להחליט באילו מהאספקטים להתרכז.

יכולת פלואידית

אינטיליגנציה פלואידית עוסקת בקשרים מולדים וקבועים. אותם קשרים אינם ניתנים לשינוי לאחר גיל הינקות וכשאנחנו בוחנים יכולת זו אנו רוצים לדעת עד כמה הילד יכול להבין יחסים בין דברים ומהי יכולת הסקת המסקנות שלו מקשרים בין דברים.

במבחן וודקוק ג'ונסון 3 יכולת זו נמדדת בחמישה מבחנים שונים הבוחנים אינדוקציה, דדוקציה, חשיבה כמותית וסריקה חזותית. 

ידע מגובש

חלק זה של המבחן בודק את הידע הנתון של הילד בשישה מבחנים שונים. ארבעת הראשונים עוסקים בידע לקסיקלי וידרשו מהילד לשים דברים במקומם, למצוא מילים נרדפות, למצוא הפכים ולפתור אנלוגיות מילוליות.

שני המבחנים השניים עוסקים בידע כללי כאשר על הילד להשיב על שאלות הקשורות בשימוש של אובייקטים שונים ושאלות שקשורות בשימוש של אותם אובייקטים.

זיכרון לטווח קצר

מבחני זיכרון לטווח קצר בוחנים את טווח הזיכרון ואת זיכרון העבודה של הילד. בחלק הראשון ישנם שני מבחנים, באחד נבחנת יכולת זכירת המילים כשהילד מקבל סדרת מילים עליה עליו לחזור. בשני על הילד לחזור על משפטים באופן מלא.

במבחני זיכרון העבודה נבחן זיכרון עבודה שמיעתי בו יהיה על הילד לחזור על מילים ומספרים שהוקראו לו. מבחן נוסף יבקש מהילד לשמוע ספרות ולחזור עליהן מהסוף להתחלה.

מהירות עיבוד

מהירות עיבוד בוחנת את התהליך הקוגניטיבי והיא מגדירה כמה זמן ייקח לאדם ולילד לבצע משימה מנטלית. בחלק זה עומדים לרשות הבוחן חמישה מבחנים. שלושה בודקים את מהירות התפיסה והאחרים בוחנים את מהירות החשיבה וקלות שיום. המבחנים השונים כוללים סימון, ביצוע התאמה חזותית, מהירות החלטה ושיום תמונות מהיר.

אחסון ושליפה לטווח ארוך

שישה מבחנים בודקים: זכירה אסוציאטיבית, קלות שיום ושטף רעיוני. המבחנים בודקים את היכולת של הילד לזכור את האובייקטים השונים שיוצגו לפניו ואת היכולת שלו לקשר את אותם אובייקטים לתמונות שלהם.

במה מיוחד מבחן ווקדקוק ג'ונסון – עיבוד חזותי

במבחן זה תיבדק יכולת הוויזואליות בשני מבחנים הבודקים עיבוד מרחבי וסיבוב עצמים. תיבחן הסריקה המרחבית והיכולת של הילד לתכנן את מהלכיו, נבחן זיכרון חזותי של ציורים ואובייקטים ונבחנת מהירות יצירת גשטלט.

עיבוד שמיעתי

מבחני עיבוד שמיעתי בודקים את הקידוד הפונטי בפירוק ובמיזוג וכן הבחנה בין קולות דיבור. חלק זה מחולק לחמישה מבחנים שכולם נמצאים בתוך ערכת וודקוק ג'ונסון על גבי התקן דיסק און קי.